Значення К2 , який враховує об’єм ізолюючих шарів грунту.

Загальна висота, м 5,25 7,5 9,75 12-15 16-39 40-50 Більше 50
К2 1,37 1,27 1,25 1,22 1,20 1,18 1,16

Якщо для забезпечення робіт із проміжної і залишкової ізоляції використовується грунт полігону, який розробляється, то К2=1

Таблиця 3.3

Орієнтовочна площа ділянки складування полігону на розрахунковий термін експлуатації = 20років.

Середня чисельність населення, що обслуговується, тис. чол Висота складування ТПВ, м
6,5 4,5-5,5 - - - -
12,5 8,5 6,5-7,5 - - -
11,5-13,5 - -
16,5-20 -
-
27-32

Необхідну площу дільниці складування (Фус) встановлюють за формулою

Фус=3∙Ет/Нп∙10000, га,

Де 3 – коефіцієнт, що враховує закладення зовнішніх відкосів 1:4;

Нп – висота складування ТПВ (глибина полігону), м.

Необхідну площу полігону (Ф) знаходять за формулою

Ф=1,1∙Фус+Фдоп, га,

Де 1,1 – коефіцієн, що враховує смугу навколо дільниці складування;

Фдоп – площа дільницігосподарської зони і майданчики мийки контейнерів

Приймаємо Ф доп=1 га.

Фактичну місткість полігону Значення К2 , який враховує об’єм ізолюючих шарів грунту. визначають в залежності від конкретно відведеної площі на плоскому рельєфі, байраку, відпрацьованому кар’єрі тощо. Підбираємо розміри і на плакаті подаємо план і розріз полігону. Визначаємо 4 карти, і додаткові приміщення.

2.1.2 Розрахунок фактичної місткості

Полігон проектується на плоскому рельєфі. Фактична відведена площа із вихідних даних. В тому числі 0,6 га на під’їздну дорогу від автомагістралі. 4 – 5% від загальної площі на господарську частину

Реальний участок в проекті має прямокутну форму довжиною ..., шириною ... (задаємо). Висота полігона Н уточнюється за умови закладання укосів 1:4 і необхідності мати верхню площадку, розміри якої забезпечать нормальну роботу сміттєвозів та бульдозерів:

Н = Ш : 8 – н

де Ш – ширина ділянки складування, наприклад Ш Значення К2 , який враховує об’єм ізолюючих шарів грунту. = 265 м.;

8 – подвійне закладання відкосів (4*2);

н – показник зниження висоти полігона, який забезпечує оптимальні розміри верхньої площадки, м., тоді визначаємо:

Мінімальна ширина верхньої площадки (Шв) визначається подвоєним радіусом розвороту сміттєвозів і умови мінімального наближення сміттєвозів до відкосу 10м.

Шв = 9·2+10·2 = 38м

Приймаємо Шв = 40м.

Показник зниження висоти

н = 40:8 = 5м.

Висота полігона

Н = 265:8 – 5 = 28 м. Приймаємо з ущільненням Нущ =14 (розділено на 2)

Фактична місткість полігона з врахуванням ущільнення (надземна частина):

,м3

де С1 і С2 – площі основ і верхньої частини.

Основу ми прийняли на початку (ширину*довжину) =С1

Довжина верхньої площадки:

Доснови – Нущ*8

680 - 14·8 = 568 м.

680 – довжина верхньої площадки

8 – подвійне закладання укосів

Ширина верхньої площадки:

265 - 14·8 = 153 м. (відповідно)

Тоді фактична місткість:

Потреба в ізоляційному матеріалі визначається Значення К2 , який враховує об’єм ізолюючих шарів грунту.:

Вг = Ву(1 – 1/К2)

Для ізоляції Ву =1830470 м3 ущільнених ТПВ потрібний грунт в об’ємі Вг. К2 визначили раніше.

Середня проектуєма глубина котловану в основі полігону визначається:

Нк=(1,1*Вг)/С1

1,1 – коефіцієнт, який враховує відкоси

С1 – див. раніше (площа основи котловану)

Розбиваємо площу котловану на 4 черги (довжину основи/2 * ширину основи/2)Кожна із цих черг експлуатується з урахуванням вкладки 5 робочих шарів ТПВ (2 м ТПВ і 0,25м грунта).загальна висота: Нзг=2*5+0,25*5.

У тому числі над поверхнею землі: Нзг – Нк

Об’єм котловану однієї черги визначається: Вг/4


documentanfhnpx.html
documentanfhvaf.html
documentanfickn.html
documentanfijuv.html
documentanfirfd.html
Документ Значення К2 , який враховує об’єм ізолюючих шарів грунту.