М. Донецьк

Травня 2015 року

м. Донецьк

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та

глобалізаційних процесів»

Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку світової та регіональної економік, зовнішньоекономічних зв’язків в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.

Для участі в роботі конференції Вам необхідно надіслати:

до 11.05.15 – заявку на участь (зразок додається), тези доповідей.

Видання збірнику тез доповідей планується в червні 2015 року.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Проблеми світового і геоекономічного розвитку.

2. Теорія і практика сучасного менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності.

3. Ринкова трансформація економіки регіону.

Тези доповідей будуть розміщені на форумі:

www.dsum.org

Коментарі М. Донецьк та обговорення здійснюються на форумі та за e-mail учасникаВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

1. До публікації приймаються наукові роботи, які не друкувалися раніше.

2. Рукописи і заявки надсилаються на адресу електронної пошти організаційного комітету.

3. Обсяг рукопису – 3-5повних сторінок формату А4, кількість авторів – не більше трьох.

4. Матеріали мають бути підготовлені в текстовому редакторі MS Word, поля – 2 см з усіх боків. Міжрядковий інтервал – 1,2; абзацний виступ – 1 см; шрифт основного тексту – Times New Roman, 16 кегль.

5. Назва тез – по центру великими літерами, шрифт жирний.

6. Прізвище, ім’я, по-батькові авторів, установа, місто, вчене звання, науковий ступінь – після назви тез, курсивом, шрифт жирний, вирівнювання по правому краю М. Донецьк сторінки.

7. Рукописи повинні містити наступні змістові елементи, виділені абзацами: постановка проблеми в загальному вигляді, мета дослідження, виклад матеріалів основного дослідження, висновки, список літератури (за необхідністю).

8. Для оформлення таблиць і рисунків використовувати шрифт Times New Roman, всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Не припускається використання кольорових зображень.

9. Відповідальність за інформацію, подану у рукописах несуть автори, але редакція залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який був підготовлений з порушенням даних вимог.

Заявки і тези в електронному варіанті просимо
надіслати на адресу: e-mail: nauka_Men-ZED@mail.ru

Контактні особи:

Науменко Світлана Миколаївна

моб. тел.: 099-762-01-92

Афімченко Аліна М. Донецьк Едуардівна

тел./факс: (38 062) 338-42-96;

Місце проведення конференції:

83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, б. 108, к. 202, кафедра «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Донецького державного університету управління.


documentanfhnpx.html
documentanfhvaf.html
documentanfickn.html
documentanfijuv.html
documentanfirfd.html
Документ М. Донецьк